ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Whirlpool, θα βρείτε εδώ διάφορους τρόπους επικοινωνίας.

Λ. Βουλιαγμένης 581 
164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα 
Τηλ.: 210 9946400 
Fax: 2109953746 
Service: 210 9946440 
E-mail: info_greece@whirlpool.com