ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ   

Η Whirlpool Ελλάς Α.Ε, ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, έχοντας την έδρα της στην Αργυρούπολη Αττικής, επί της Λ. Βουλιαγμένης αρ. 581, Τ.Κ 16452, εγγεγραμμένη στο Ελληνικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΑΦΜ 094397232, ΦΑΕ Πειραιά, ως ελεγκτής των δεδομένων σας και μέρος του διεθνούς ομίλου Whirlpool (“Whirlpool Group”), δεσμεύεται να εξασφαλίσει την προστασία και το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών (“προσωπικά δεδομένα” όπως ορίζεται στον εφαρμοστέο νόμο περί προστασίας δεδομένων) που υποβάλλονται για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς. Κατά συνέπεια, η παρούσα δήλωση, σας ενημερώνει σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέγουμε, και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αφορούν την πρόσβαση, ενημέρωση, τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών. 

 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία μας παρέχετε όταν καταχωρήσετε το προϊόν το οποίο αγοράσατε, καθώς επίσης και όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ζητήσετε πληροφορίες ή υποστήριξη μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα δήλωση. Εφόσον η Whirlpool δεν χρειάζεται να επεξεργαστεί προσωπικές πληροφορίες σας με τρόπο που να αναγνωρίζεται η ταυτότητά σας για την επίτευξη των σκοπών της δεσμεύεται με την ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών και την εξάλειψη των προσωπικών σας ενδείξεων εξακρίβωσης για τους σκοπούς αυτούς. 

Θα συλλέξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία παρέχετε προκειμένου να ολοκληρώσετε τη φόρμα καταχώρησης του προϊόντος ή/και προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή/και για τη συμπλήρωση της “φόρμας παραγγελίας” την οποία μας υποβάλλετε για την αγορά του προϊόντος.

Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε τη φόρμα καταχώρησης του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι, εάν επιλέξετε να υποβάλλετε μία όχι πλήρως συμπληρωμένη φόρμα, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας ή να σας παρέχουμε κατάλληλα τις υπηρεσίες που μας ζητάτε.  Αυτό επίσης μπορεί να μην μας επιτρέψει να σας στείλουμε πληροφορίες οι οποίες νομίζουμε ότι μπορούν να σας ενδιαφέρουν ή ότι είναι προς όφελός σας, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με επέκταση εγγυήσεων για το/τα προϊόν/τα που έχετε αγοράσει. 

Επίσης, εάν μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν συγγενείς σας, φίλους ή άλλους τρίτους, επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι έχετε λάβει την κατάλληλη συναίνεση από την πλευρά των προαναφερόμενων τρίτων σχετικά με την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών σ' εμάς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.

  

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφού λάβουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, η Whirlpool θα τις επεξεργαστεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Διαχείριση της σχέσης της με εσάς, η οποία προκύπτει από την αγορά του προϊόντος σας, τήρηση αρχείων και ιχνηλασιμότητα των επικοινωνιών μας και της αλληλογραφίας με εσάς, σύμφωνα με όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις καθώς και με κάθε εσωτερικό λογιστικό, διοικητικό και φορολογικό κανονισμό, διαδικασία και πολιτική

• Διανομή τους σε άλλες εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο Whirlpool προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν για τους ίδιους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.  Εφόσον ζητηθεί, είναι διαθέσιμος ένας κατάλογος με τις εταιρίες του Ομίλου Whirlpool.

• Διανομή τους σε άλλους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας, μετά από την εκ των προτέρων συναίνεση σας, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν για τους ίδιους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Εφόσον ζητηθεί, είναι διαθέσιμος ένας κατάλογος με τους συνεργάτες μας.

• Σκοπούς μάρκετινγκ, μετά από την εκ των προτέρων συναίνεση σας και/ή στο μέτρο που επιτρέπεται από άλλους νομικούς λόγους και αιτίες.

• Ενημέρωσή σας από εμάς, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο επόμενο μέρος της παρούσας δήλωσης.

   

 Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

Εφόσον συμφωνείτε, εκτός εάν ήδη επιτρέπεται σύμφωνα με άλλες νομικές βάσεις και ισχυρισμούς, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για την αποστολή προς εσάς email, SMS, MMS (και άλλων ηλεκτρονικών μέσων), φαξ, ταχυδρομείου και τηλεφωνικά με το ακόλουθο περιεχόμενο:   

• μάρκετινγκ σχετικά με καινοτομίες, δώρα, πληροφορίες για τα προϊόντα ή νέα προϊόντα, προωθήσεις προϊόντων / προσφορές εκπτώσεων ή προσφορές εκπτώσεων online (συσκευές, εξαρτήματα, αναλώσιμα) από την Whirlpool και άλλες εταιρείες του Ομίλου Whirlpool, όπως Maytag, Bauknecht, KitchenAid, Ignis, καθώς επίσης και των επιλεγόμενων εμπορικών συνεργατών, ο κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιμος μετά από ζήτηση, που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν

• μάρκετινγκ και εμπορικές προσφορές και ανακοινώσεις (π.χ. Newsletters) σχετικά με επέκταση εγγυήσεων που παρέχονται από την Whirlpool, για τα προϊόντα τα οποία έχετε καταχωρήσει ή για τα οποία έχετε επιδείξει ενδιαφέρον. Οι εγγυήσεις αυτές μπορούν να παρασχεθούν από τον εμπορικό συνεργάτη της Whirlpool

• προσκλήσεις συμμετοχής σε έρευνες για τα προϊόντα ή την εξυπηρέτηση του πελάτη

• προσκλήσεις συμμετοχής σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και παιχνίδια, εκθέσεις, επίδειξη προϊόντων ή μαγειρικής.

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από κάποιο υλικό μάρκετινγκ το οποίο μπορεί να σας στείλουμε ή από κάποια σχετική δραστηριότητα όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε να το κάνετε εύκολα ακολουθώντας τις υποδείξεις διαγραφής που παρέχονται σε κάθε ανακοίνωση μάρκετινγκ ή εναλλακτικά επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παρακάτω: Whirlpool.Ελλάς Α.Ε, Λ. Βουλιαγμένης 581 16452, Αργυρούπολη Αττικής.

 

ΠΟΙΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το προσωπικό μας θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τις προσωπικές πληροφορίες για τους προαναφερόμενους σκοπούς εφόσον σχετίζονται με την διοίκηση, το λογιστικό τμήμα, το μάρκετινγκ και την προώθηση, την εξυπηρέτηση του πελάτη, τη διοίκηση συστημάτων ΙΤ, το μάνατζμεντ, υποστήριξη και ανάπτυξη, μάρκετινγκ, έρευνες και προωθήσεις προϊόντων, ως συναφή με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του Ομίλου Whirlpool καθώς επίσης και σε βάσεις δεδομένων μέσω εξωτερικών προμηθευτών, με τους οποίους ο Όμιλος Whirlpool έχει υπογράψει σχετική συμφωνία. Αυτές οι βάσεις δεδομένων βρίσκονται εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), ο κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιμος μετά από σχετικό αίτημα. 

Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες προσωπικές πληροφορίες μπορούν επίσης να αναφερθούν στις αρχές και στις δημόσιες υπηρεσίες των σχετικών τοπικών εδαφικών επικρατειών, γενικά για νομικούς και φορολογικούς σκοπούς, ή εφόσον ενεργώντας με αυτό τον τρόπο είναι εύλογη η προστασία επιχειρήσεων, πελατών, προσωπικού ή προμηθευτών της Whirlpool. Περαιτέρω, μπορούν να αποκαλυφθούν σε μελλοντικούς αγοραστές ή συνεταίρους και στους επαγγελματικούς συμβούλους τους, για την διερεύνηση κάθε προτεινόμενης πώλησης ή μεταφοράς της εταιρείας, ή του κύκλου εργασιών της ή του ενεργητικού της, για τη σύναψη εμπορικών συνεργασιών ή κοινοπραξιών που μπορούν να προκύψουν από καιρό σε καιρό, στο μέτρο που η ανωνυμία δεν είναι δυνατή ή εφικτή. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι αγοραστές και οι συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για τους ίδιους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση. 

 

ΠΟΤΕ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Οι τοπικοί νόμοι περί προσωπικού απορρήτου επιτρέπουν την Whirlpool να διαβιβάσει προσωπικές πληροφορίες σε άλλες χώρες εφόσον έχετε δώσει εκ των προτέρων τη συναίνεσή σας ή υπάρχει κάποιο άλλο νομικό έρεισμα και εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το προσωπικό της Whirlpool, άλλες εταιρίες του Ομίλου Whirlpool, τρίτοι που ενεργούν ως προμηθευτές - πάροχοι υπηρεσιών για λογαριασμό μας, και προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες μπορεί να βρίσκονται στο εξωτερικό και ακόμη και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Συνεπώς η Whirlpool δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι όταν συμβαίνει αυτό, η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τοπικού νόμου, και ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σ' αυτές τις χώρες/εδαφικές επικράτειες. 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Whirlpool θα επεξεργαστεί και θα διατηρήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας στο μέτρο που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωσή μας στο νόμο ή για τις προσδιοριζόμενες νόμιμες επιχειρηματικές μας ανάγκες και τους προτιθέμενους σκοπούς όπως ορίζεται παραπάνω/παρακάτω.   

 

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί απορρήτου σας επιτρέπει να ελέγχετε εάν η Whirlpool κατέχει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με σας, και εάν είναι έτσι, να προμηθευτείτε αντίγραφο αυτών, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και για ποιους σκοπούς γίνεται η διαχείριση αυτών από την Whirlpool. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να λάβετε ενημερωμένες και/ή διορθωμένες προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με σας και, εφόσον επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, ακόμη και διαγραμμένες. Μπορείτε επίσης να αποσύρετε κάθε συναίνεση που έχετε δώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως προαναφέρονται, να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την ενημέρωσή σας από εμάς, ή να γνωστοποιήσετε στην Whirlpool οποιαδήποτε μετατροπή των στοιχείων σας, ή να θέσετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Whirlpool παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο Whirlpool.Ελλάς Α.Ε, Λ. Βουλιαγμένης 581 16452, Αργυρούπολη Αττικής ή μέσω email στο info_greece@whirlpool.com.

 

SAFEHARBOR - Καθεστώς ασφαλείας

H Whirlpool συμμορφώνεται με το πλαίσιο καθεστώτος ασφαλείας των Η.Π.A - E.Ε. και το πλαίσιο του Καθεστώτος Ασφαλείας των Η.Π.A - Ελβετίας όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.A σχετικά με τη συλλογή, χρήση και τήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία αντίστοιχα. Η Whirlpool έχει πιστοποιήσει ότι προσχωρεί στο Καθεστώς Ασφαλείας των Η.Π.A - Ε.Ε. και Ελβετίας - Ε.Ε. σχετικά με τις Αρχές Προσωπικού Απορρήτου για την δήλωση, επιλογή, περαιτέρω διαβίβαση, ασφάλεια, ακεραιότητα, πρόσβαση και εκτέλεση δεδομένων. Πληροφορίες που αφορούν αμφότερα τα Πλαίσια του Καθεστώτος Ασφαλείας Ε.Ε. και Ελβετίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://export.gov/safeharbor.

Εάν έχετε κάποιον ενδοιασμό σχετικά με το προσωπικό απόρρητο ή τη χρήση των δεδομένων ότι δεν τα κατευθύναμε ικανοποιητικά, παρακαλώ επικοινωνήστε με την TRUSTe στη διεύθυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ http://www.truste.com/about-TRUSTe/contact-us) για πληροφορίες μέσω φαξ και ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η διαδικασία Επίλυσης Διαφορών της TRUSTe είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική Γλώσσα.